Bijeenkomsten

Gang van zaken in de groep

In de doorgaande groep steunen we elkaar in het opbouwen en verdiepen van onze meditatiepraktijk. Een bijeenkomst duurt ruim anderhalf uur en verloopt meestal als volgt.

We beginnen met het reciteren van een tekst. Het reciteren is bedoeld om de overgang naar meditatie makkelijker te maken. Reciteren doe je met een zo laag mogelijk stemgeluid, zodat de klank goed in je lichaam resoneert. Dat geeft energie en brengt je aandacht van je gedachten naar je lichaam.

Meteen na de recitatie begint de eerste meditatieperiode van vijfentwintig minuten, gevolgd door een loopmeditatie van ongeveer tien minuten en dan een tweede zitting van vijfentwintig minuten.

Na de tweede zitperiode drinken we thee. Daarna leest de meditatieleider een tekst voor of houdt een inleiding. We sluiten af met nog een (korte) recitatie.

Uitwisseling

Zo af en toe (naar behoefte van de groep) zitten we maar één periode en gebruiken de rest van de avond om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en vragen te beantwoorden.

Groepsgrootte

Er is in de groep ruimte voor maximaal zestien deelnemers.

Zenlandschap door Tani Buncho (1763-1840)